iPhone 4 bị mất âm lượng khi nghe nhạc sửa giá bao nhiêu shop ?

Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsiPhone 4 bị mất âm lượng khi nghe nhạc sửa giá bao nhiêu shop ?
My Nguyễn hỏi 1 năm trước

iPhone 4 máy mình bị mất âm lượng khi nghe nhạc sửa giá bao nhiêu shop ?