Iphone 5 bị hư một bên loa ngoài và bị pin bi tuột nhanh sửa thì hết bao nhiêu vậy ạ ?

Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsIphone 5 bị hư một bên loa ngoài và bị pin bi tuột nhanh sửa thì hết bao nhiêu vậy ạ ?
Quốc Bảo hỏi 1 năm trước

Mình có iphone 5 bị hư một bên loa ngoài vs chai pin nếu sửa thì hết bao nhiêu vậy ạ