iPhone 6 Plus bị hư mic và chụp màn hình hay bị giật giật sửa bao nhiêu ?

Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: QuestionsiPhone 6 Plus bị hư mic và chụp màn hình hay bị giật giật sửa bao nhiêu ?
Jun Đặng hỏi 1 năm trước

Máy mình bị hư mic vs cả bị lỏng bên trong vs khi chụp hình màn hình hay bị giật giật vậy chi phi sửa tất cả bao nhiêu ? Điện thoại mình là 6 plus