máy iphone 6s plus của mình bị rò điện khi sạc, mình sửa mất bao nhiêu v ạ?

Danh sách câu hỏimáy iphone 6s plus của mình bị rò điện khi sạc, mình sửa mất bao nhiêu v ạ?
duy hỏi 3 tháng trước

máy iphone 6s plus của mình bị rò điện khi sạc, mình sửa mất bao nhiêu v ạ?